Paul Roodbol tilt het bovenste gedeelte van het voetblok op waardoor de gleuven zichtbaar worden waar de handen en of voeten van de gevangene  in gingen. Foto: Arjen Dieperink
Paul Roodbol tilt het bovenste gedeelte van het voetblok op waardoor de gleuven zichtbaar worden waar de handen en of voeten van de gevangene in gingen. Foto: Arjen Dieperink Arjen Dieperink

Lochems strafblok is zeker meer dan 300 jaar oud

Maatschappij

LOCHEM - Eindelijk is er een raadsel opgelost. Dat van de leeftijd van het eikenhouten strafblok, dat het Historisch Genootschap Lochem-Laren- Barchem zuinig bewaart in de opslagruimte van het Genootschap onder in de bibliotheek. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zeker meer dan 300 jaar oud moet zijn.

Door Arjen Dieperink

“Dit is hem dan”, zegt Paul Roodbol van het Historisch Genootschap als hij het strafwerktuig demonstreert. Het voetblok bestaat uit twee gedeelten, verbonden door een scharnier. Als het bovenstuk van het blok omhoog wordt gebracht kan de gevangene zijn handen en of voeten in de vier gaten steken. “Je moet er niet aan denken om zo te worden vastgezet“, aldus Roodbol. “Voor het publiek is het blok momenteel alleen zichtbaar in het virtueel museum via onze site“, laat hij weten.
Tijdens de tentoonstelling Lochem op linnen, eind vorig jaar, kwam Paul Roodbol in gesprek met burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. “Daarbij kwam het voetblok dat wij als genootschap in bruikleen hebben van de gemeente Lochem ter sprake. Wij vroegen ons af of het gemaakt was tijdens 700 jaar stad Lochem (1933- AD) of dat het ouder zou zijn en onder meer gebruikt was in de Blauwe Toren.” Roodbol doelt op het bolwerk dat tussen de Westerwal en Zuiderwal gesitueerd was. Het bolwerk heeft er ruim 800 jaar gestaan en deed onder meer dienst als gevangenis. In 1881 werd de Blauwe Toren gesloopt en tussen de Zuider- en Westerwal werd alles bestaat. Tien jaar later werd de brug over de gracht aangelegd.

Dendrochronologisch
Voor de vraag hoe oud het voetblok is werd met tussenkomst van de gemeente Lochem contact gelegd met het Monumenten Advies Bureau. Dat liet een dendrochronologisch onderzoek uitvoeren. Daartoe werden In april werd door Daan Schaars van het Bureau boormonsters genomen. Het onderzoek maakte duidelijk dat het schandblok tussen 1698 en 1705 is gemaakt. In het historisch onderzoeksrapport wordt wel opgemerkt dat het ook zou kunnen gaan om een gedeeltelijke vernieuwing van een al ouder voetblok. Nader archiefonderzoek zou volgens de onderzoeker wenselijk zijn.
“Tja, eigenlijk zou ik een tijdje naar het archief in Zutphen moeten gaan om het verder uit te zoeken“, aldus Roodbol. Maar vooralsnog is hij tevreden over het onderzoeksresultaat. “Wij denken erover om het voetblok te restaureren en dan tentoon te stellen. De vraag is waar. In mijn ogen verdient het een prominente plek in de gemeente Lochem waar iedereen het zou kunnen aanschouwen. Ik ben op verschillende plekken gaan kijken, maar tot nu toe heb ik nog geen geschikte plek gevonden. Maar ik sta open voor suggesties van de lezers, laat ons het weten” . Locatiessuggesties kunnen worden gemaild naar info@hglochem.nl.


www.hglochem.nl
www.monumentenadviesbureau.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode