Rita Asselman zet zich graag met andere vrijwilligers in voor de medemens. Foto: Arjen Dieperink

Rita Asselman zet zich graag met andere vrijwilligers in voor de medemens. Foto: Arjen Dieperink

SHLG staat mensen bij in donkere dagen

Maatschappij

LOCHEM – In Lochem is de Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschap, SHLG, actief. Het stelt zich tot doel om er voor de inwoners van Barchem, Laren en Lochem aanwezig te zijn. Ongeacht de (mogelijke) geloofsovertuiging van de aanvrager wil de stichting financiële steun verlenen aan personen die buiten de reguliere hulp vallen. De deelnemers van de Apostolisch Genootschap Lochem, Protestantse Gemeente Lochem, Protestantse Gemeente Laren, Protestantse Gemeente Barchem, Remonstranten Lochem – Zutphen, RK geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem en de Selimiye Moskee Lochem hebben allen vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting zitten. 

Door Arjen Dieperink

Rita Asselman zit namens de Barchkerk Barchem als penningmeester in het bestuur van de Stichting en vertelt: “Ieder jaar zorgen wij voor kerstpakketten voor de minder bedeelden. De adressen krijgen wij, na goedkeuring van de betrokkene, aangeleverd door verschillende hulpinstanties.“ SHLG wil graag een lichtje zijn in de, voor veel mensen, soms donkere dagen van Kerst. Een voorwaarde is dat men hoogstens op 130 procent van het bijstandsniveau zit, schuldsanering (o.a. via de Stadsbank) heeft of gebruik maakt van de Voedselbank. “Zolang de stichting bestaat verzorgen wij de voedselpakketten“, laat Rita met gepaste trots weten. 

“Het is teamwerk maar toch wil ik twee hele essentiële mensen niet vergeten die mij bijstaan gedurende de kerstpakkettenactie, en dat zijn Yvonne en Gerrit Blikman. Yvonne helpt bij het controleren en nalopen van de namen op de lijst, het ordenen van de producten, het ontvangen en klaarzetten van de producten in de kerk en het controleren van de hoeveelheden. De vrijdag van inpakken zijn ze al op tijd in de kerk en ook op zaterdag tijdens de uitlevering van de pakketten zijn ze weer paraat.”

In de pakketten zitten voedingsproducten, maar ook een kerststol, nootjes en andere lekkere dingen zodat men ook iemand voor de kerstdagen kan uitnodigen om de eventuele eenzaamheid te doorbreken. Behalve kerstpakketten uitdelen, vorige jaar waren dit er ongeveer tweehonderd, zorgt SHLG ook voor voedselbonnen. “Met de bonnen kan men bij Plus Cornelis tot een bepaald bedrag boodschappen doen. Het ideale is dat de supermarkt ook zondag open is. In het verleden was dit niet het geval en ben ik weleens met brood en enig beleg naar de betrokkene toegegaan zodat men de zondag door kon komen. Je komt wel schijnende gevallen tegen”, herinnert Rita Asselman zich nog. 

Voor de zomermaanden zorgt de Stichting voor een dagje uit. “Het is vervelend als het gezin niet eens een dagje uit is geweest. De kinderen komen met verhalen over de vakantie terug op school en het kind dat door omstandigheden niet op vakantie komt heeft niets te vertellen. Wij zorgen dat enkele gezinnen een dagje uit kunnen gaan naar onder andere pretparken als Hellendoorn of de Waarbeek. Het is van belang dat men deel blijft uitmaken van de samenleving.” Op 10 december worden de kerstpakketten aan de betrokkene uitgedeeld.


www.shlg.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode