Honderd jaar Harfsen-Kring van Dorth | Al het nieuws uit Lochem | Berkelbode

Honderd jaar Harfsen-Kring van Dorth

Boek Plaatselijk Belang over verleden, heden en toekomst van regio

HARFSEN/KRING VAN DORTH - Verleden, heden en toekomst van Harfsen en Kring van Dorth staan centraal in een boek dat de vereniging Plaatselijk Belang volgende maand uitbrengt, ter ere van het 75-jarig bestaan. De regio wordt uitgebreid belicht in het circa 150 pagina's tellende boekwerk, dat de titel 'Leven boven zeespiegelniveau' draagt. Het zal op een ludieke manier worden gepresenteerd.

Het oorspronkelijk geplande evenement voor de lancering van het boek, die zou samenvallen met de onthulling van het V1 monument, kan gezien de huidige omstandigheden niet doorgaan. Daardoor laat het bestuur van PB zich echter niet uit het veld slaan. "De presentatie van het boek zal geheel volgens plan verlopen", zegt voorzitter Bertus Karssenberg. "Er gaan al zoveel feestelijkheden niet door, dat we het in het bestuur een goed idee vonden om het boek nu wel te presenteren. We moeten een beetje creatief zijn, maar mensen zijn juist nu veel thuis en hebben alle tijd om te lezen. Daarnaast zijn we er enorm trots op dat we het voor elkaar hebben gekregen om het boek in relatief korte tijd samen te stellen. We gaan het gewoon doen, zij het anders dan vooraf bedacht."

Reis door de tijd
De inhoud van het boek beslaat honderd jaar PB. De thema's uit de dorpsplannen vormen de rode draad. Er wordt aandacht besteed aan wonen, werken, voorzieningen, gezondheid, toerisme en recreatie, verkeer en veiligheid, het verenigingsleven en communicatie. "In de hoofdstukken wordt 75 jaar teruggekeken, maar om het spannend te maken hebben we tientallen mensen ook gevraagd 25 jaar in de toekomst te kijken", vertelt penningmeester Jan Los. "Het verleden heeft ons gevormd tot wat we nu zijn en om de dorpsbelangen te blijven vertegenwoordigen moeten we anticiperen op wat er komt. In het boek zul je veel verhalen en visies van bewoners uit de regio lezen, gelardeerd met streekgeschiedenis, weetjes, beelden en toekomstperspectieven. Ik denk dat we ons doel bereikt hebben met dit eigentijdse boek, dat prettig leest en ook leuk is om vaker door te bladeren."

Leven boven de zeespiegel
Het boek 'Leven boven zeespiegelniveau' is geschreven door Ellis Frans-Kapma en Laura van der Linde. Zij deden de research en interviewden tientallen streekbewoners: bestuursleden van PB, ondernemers en inwoners van Harfsen en Kring van Dorth, gemeentebestuurders en deskundigen. Jannie Besselink was verantwoordelijk voor de vormgeving en de fotoredactie. Een creatieve bijdrage is geleverd door kinderen van de basisschool en Joop Hekkelman, tekenaar Marc Weikamp en vele anderen stelden beeldmateriaal beschikbaar. De redactieraad werd gevormd door Piet Meininger, Martin Reilink en Jan Los. Een aantal korte impressies van de inhoud staat op onderstaande website.

Geschiedenis
Officieel is Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth opgericht in 1944, maar vanwege de Tweede Wereldoorlog duurde het nog een jaar voordat de vereniging daadwerkelijk van de grond kwam. Afgelopen jaar is er aandacht geweest voor het 75-jarige bestaan van PB. De vereniging werd toen voor haar inzet voor de samenleving beloond met een koninklijke erepenning. Tijdens die festiviteiten is de uitgave van een boek in 2020 aangekondigd, waarvan de lancering samen zou vallen met de feestelijkheden rondom 75 jaar bevrijding.

Intekenen
Mensen die het boek willen ontvangen kunnen vanaf nu intekenen. Zij ontvangen op 5 mei een exemplaar thuis. Leden van PB, die op 1 april 2020 als zodanig stonden ingeschreven, krijgen na intekening één boek gratis. De prijs per boek voor niet-leden alsmede extra exemplaren bedraagt 10 euro. Niet-leden die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 toch lid worden betalen voor het eerste boek 5 euro. Het intekenformulier voor leden en niet-leden is te vinden op de website van de vereniging. Het te betalen bedrag moet uiterlijk 22 april 2020 door PB zijn ontvangen.
PB vindt dat de prijs van het boek geen belemmering voor de aanschaf mag zijn, daarom is deze zo laag mogelijk gehouden. Om zicht te krijgen op aantal te drukken boeken sluit de intekentermijn op maandag 19 april om 18.00 uur. De bestelde boeken worden 5 mei thuis in de gemeente Lochem afgeleverd. De verzendkosten voor boeken die opgestuurd moeten worden bedragen 4,50 euro per boek.

www.plaatselijkbelangharfsen.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden