Een impressie van de Schakel Achterhoek-A1.

Een impressie van de Schakel Achterhoek-A1.

Werkzaamheden N346 Schakel Achterhoek-A1 na brugongeluk weer opgestart

Vervoer

LOCHEM - Direct na het brugongeval in Lochem zijn alle werkzaamheden voor het project N346 Schakel Achterhoek-A1 stilgelegd. De bouwlocatie van de brug blijft vooralsnog gesloten. De werkzaamheden aan de nieuwe provinciale weg zijn inmiddels hervat. De parallelweg langs de Kwinkweerd zal dit voorjaar vrijwel klaar zijn. 

Bouwterrein brug
De bouwlocatie van de Nettelhorsterbrug is afgesloten door de Arbeidsinspectie voor onderzoek. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Het is nog niet bekend wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft. De komende periode brengen we als opdrachtgever samen met bouwbedrijf BAM in beeld wat het ongeval voor de uitvoering en planning van de bouw van de brug betekent. Op dit moment is dat nog onduidelijk. Overige werkzaamheden aan de zuidzijde van het Twentekanaal zijn sinds 4 maart weer opgestart.

Werkzaamheden parallelweg Kwinkweerd
Het einde van de wegwerkzaamheden aan de parallelweg langs de Kwinkweerd is in zicht. De afgelopen maanden is de bestaande verharding verwijderd, nieuwe riolering aangelegd en de fundering van de parallelweg en het voetpad aangebracht. In drie fasen worden de werkzaamheden aan de parallelweg afgerond. Vanaf 3 april worden de eerste delen geasfalteerd en wordt het voetpad aangelegd. Begin mei zijn de asfalteringswerkzaamheden klaar. Daarna worden de bermen ingericht, borden aangebracht en de Kwinkweerd weer op orde gebracht. In het najaar volgt het planten van bomen en struiken.

Bereikbaarheid bedrijven
Tijdens de werkzaamheden in april zijn bedrijven en winkels bereikbaar. De werkzaamheden worden meestal overdag uitgevoerd. In sommige gevallen vinden de werkzaamheden in de avond en de nacht plaats, zodat bedrijven overdag bereikbaar blijven.

De bedrijven aan de Kwinkweerd zijn vanaf begin mei bereikbaar via het nieuwe kruispunt ter hoogte van ForFarmers. Alleen Praxis, Wila, de Twentse Kabelfabriek en Reudink houden één gezamenlijke toegang op de hoofdrijbaan ter hoogte van Praxis. De betreffende bedrijven langs de Kwinkweerd zijn of worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de tijdelijke ontsluiting. Bestemmingsverkeer wordt ter plaatse geïnformeerd met borden. 

De Kwinkweerd is ter hoogte van het station nog niet aangesloten aan de nieuwe provinciale weg. Vanwege het brugongeval is op dit moment nog niet bekend wanneer de Kwinkweerd ook aan deze oostzijde kan worden aangesloten. Daarover volgt later meer informatie. 

Fietsers en voetgangers
Fietsers kunnen vanaf begin mei in twee richtingen gebruik maken van de parallelweg langs de Kwinkweerd. Voor voetgangers is dan een nieuw trottoir beschikbaar over de gehele lengte van de Kwinkweerd.

Afsluiting Stationsweg
Het NS-station van Lochem krijgt aan de oostzijde een nieuw parkeerterrein (150 parkeerplaatsen). De bestaande parkeervoorziening aan de westzijde voor auto’s maakt plaats voor de Ampsense Knoop (de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug naar het station) en de nieuwe fietsenstalling. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt vanaf 15 april t/m 3 mei de Stationsweg ten oosten van het NS-station afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Omleidingen gaan via de Goorseweg en de Mogezompsweg. Het station en de parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar met de auto. Deze afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant