Het perceel Zutphenseweg 106. Bron: Funda.nl
Het perceel Zutphenseweg 106. Bron: Funda.nl

Perceel Zutphenseweg voor huisvesting statushouders en Oekraïners

Wonen

LOCHEM - Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen. Het Lochemse college van burgemeester en wethouders wil Oekraïense ontheemden en statushouders huisvesten aan de Zutphenseweg 106.

Door Henri Bruntink

De gemeente wil met een ontheffing voor 10 jaar, 6 tot 8 flexibele wooneenheden voor maximaal 56 Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt voor maximaal 12 statushouders. Binnen de termijn van 10 jaar is de locatie ook te gebruiken voor andere doelgroepen, zoals starters en spoedzoekers. Het plan voor de hele locatie wordt de komende maanden uitgewerkt.

Verantwoordelijkheid
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Als college nemen we onze verantwoordelijkheid om meer woonruimte te creëren. Met dit besluit dragen we bij aan het oplossen van de vluchtelingencrisis en voeren we een raadsmotie uit. Maar er is meer nodig. Voor onze jongeren en voor iedereen die met spoed een thuis nodig heeft, moet er meer ruimte komen. Als overheden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Als gemeenschap hebben we de plicht om te zorgen voor een dak boven ieders hoofd.”

De gemeente staat voor de uitdaging om te zorgen voor genoeg woningen voor ontheemden, asielzoekers, spoedzoekers, starters, statushouders en andere doelgroepen. Voor de zomer moeten er woningen zijn voor 41 statushouders. Net als elke gemeente krijgt Lochem per half jaar een opgave voor de huisvesting van statushouders. Ook vangt Lochem op dit moment 160 Oekraïense vluchtelingen op. Meer plekken zijn nodig omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt.

Voorzieningen
Zutphenseweg 106 ligt aan de rand van de stad Lochem. B&W vinden dit van belang omdat voorzieningen als openbaar vervoer, onderwijs, winkels en sportverenigingen hier binnen bereik liggen. De locatie is, op één buur na, omsloten door gronden van de gemeente zelf. Directe omwonenden en belanghebbenden kregen een brief van of hadden een gesprek met de projectmanager van de gemeente. Zij krijgen informatie over de stappen die volgen.

Oekraïners en statushouders die aan de Zutphenseweg 106 komen te wonen, krijgen begeleiding van Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Lochem en de gemeente Lochem. Statushouders zijn erkende vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Zij betalen huur voor de woonruimten en mogen ook werken. Via een speciale regeling mogen ook Oekraïners werken in Nederland. Velen zijn al aan het werk.

Kosten
Uit een memo van het college aan het adres van de gemeenteraad blijkt dat de gemeente 585.000 euro betaalt voor het perceel met opstallen. Op de vraagprijs was 595.000, zo blijkt uit een vermelding op Funda. Het is ongebruikelijk dat de gemeente onroerend goed aankoopt zonder dat de raad hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld. Gezien de urgentie en om het risico te vermijden dat de geschikte locatie door iemand anders zou worden aangekocht, is de stap gezet. Het object stond al enkele maanden te koop.

Voor het geschikt maken van woning en terrein is naar schatting nog eens 500.000 euro nodig bij een sobere en doelmatige uitvoering. Daarna vergt de exploitatie nog de nodige middelen. De raad ontvangt een voorstel waarin meer duidelijkheid wordt verschaft over de kosten. Lochem gaf vorig jaar 1,6 miljoen euro minder uit dan van het rijk werd ontvangen voor de opvang van Oekraïners. Een deel van dit geld wordt nu ingezet voor aankoop, realisatie en exploitatie van de locatie. Overigens ontvangt de gemeente ook voor de aan de Zutphenseweg geplande opvangplaatsen een normvergoeding van het rijk.

De wijze van verhuur en exploitatie is nog onderwerp van onderzoek. Het is niet gebruikelijk dat de gemeente zelf als verhuurder optreedt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant