Plan tijdelijke huizen Zutphenseweg. Foto: PR
Plan tijdelijke huizen Zutphenseweg. Foto: PR

Plan voor tijdelijke woningen Zutphenseweg krijgt vorm

Wonen

LOCHEM - Het plan voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen aan de Zutphenseweg in Lochem neemt vorm aan na constructief overleg met omwonenden. Hodes Huisvesting is geselecteerd om 22 flexwoningen modulair en circulair te bouwen, als resultaat van een succesvolle aanbesteding. De gemeente heeft de indeling van het terrein gereed gemaakt voor het aanvragen van de Omgevingsvergunning.

Sinds juni 2023 wordt er gewerkt aan het plan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Omwonenden, het Staring College en zwem- en sportcentrum de Beemd hebben actief deelgenomen aan dit proces via een klankbordgroep, met in totaal drie bijeenkomsten. De vierde en laatste bijeenkomst staat gepland voor maart van dit jaar.

Wethouder Wonen Marja Eggink benadrukt de waarde van de betrokkenheid van omwonenden en het vermogen om het plan aan te passen op basis van gemeenschappelijke belangen. De schets van het project is aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden, zoals het behoud van groene ruimte tussen de Beemd, Staring College en de Vogelwikke.  De flexwoningen met verdieping komen aan de kant van De Beemd. De laagbouw aan de kant van de Vogelwikke. Rondom het wijkje komt groen. De buurt denkt mee over het groen tijdens een nog te plannen bijeenkomst. Omwonenden kozen ook de kleur van de woningen.

Planning
In totaal zullen 22 woonunits worden gerealiseerd, waarbij het bestaande huis aan de Zutphenseweg wordt verbouwd voor een gezin met een verblijfsvergunning. Het projectteam van de gemeente dient de aanvraag voor de Omgevingsvergunning eind maart in. Half mei wordt de vergunning naar verwachting verleend en start de bezwarentermijn. Het grondwerk start half mei. Afhankelijk van eventuele bezwaren kan de leverancier de flexwoningen plaatsen vanaf juli. De afbouw begint dan na de zomervakantie. De oplevering van de eerste woningen wordt verwacht eind oktober 2024.

De tijdelijke woningen zijn noodzakelijk voor een periode van 10 jaar en zullen worden verhuurd door Viverion, terwijl de gemeente Lochem eigenaar blijft. Voor meer informatie, zie: lochem.nl/wonen-bouw-en-verkeer/woonbeleid/flexwoningen.

Gevelaanzicht van de tijdelijke huizen aan de Zutphenseweg. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant