Met een taart van de gemeente Lochem werd het Korennetwerk smakelijk ingewijd. Foto: Arjen Dieperink

Met een taart van de gemeente Lochem werd het Korennetwerk smakelijk ingewijd. Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Koren in Lochemse kernen vormen netwerk

Muziek

Van de 22 aangeschreven koren doen er al veertien mee

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Bijna iedere kern in Lochem heeft wel een zangkoor. Met zo’n dichtheid aan zangverenigingen binnen de gemeente loont het om informatie en ervaringen uit te wisselen. Met dat doel kwamen vorige week dinsdag veertien van de tweeëntwintig aangeschreven koren bij elkaar in Lochem. Zij willen een korennetwerk vormen.

Tijdens de avond op het Imenkamp, het verenigingsgebouw van muziekvereniging Advendo, lieten de vertegenwoordigers van de koren weten met welke evenementen zij bezig zijn. De avond omvatte, zoals een van de aanwezigen het verwoordde, veel positieve energie. “De eerste netwerkavond heeft nu al zijn meerwaarde laten zien. De gezamenlijke koren hebben meteen ingezet op dit initiatief. Hier gaat het dus over in het netwerk: verbinden, ervaringen delen en elkaar uitnodigen in de samenwerking“, aldus Bea Kieskamp, een van de initiatiefneemsters.
Wat het korennetwerk de komende tijd voor ogen heeft is het uitwisselen van ervaringen en informatie, onder meer op het terrein van concerten en evenementen, ledenwerving, financiële stromen en fondsenwerving. Ook kan gesproken worden over het samenwerken aan projecten, delen van materialen, kennis over projecten, contacten met dirigenten en musici, het afstemmen van planning van concerten en het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda,.

Korte lijnen
De aanwezigen zagen veel voordelen. Tijdens toekomstige netwerkavonden ontstaan er korte lijnen en goede contacten. “Daarnaast kan via het netwerk snel een vraag of een aanbod van een koor worden uitgezet naar de andere leden“, vult Kieskamp aan. Het korennetwerk werd al meteen op de eerste avond een feit omdat er een gezamenlijk basisdocument werd opgesteld waarin de afspraken vermeld staan. Verder werden namen, adressen en telefoonnummers uitgewisseld en werden de eerste onderlinge afspraken gemaakt.
 Als afsluiting van de avond werd er gezamenlijk een taart aangesneden. Deze was aangeboden door de gemeente Lochem, met de tekst: ‘Korennetwerk Lochem. Singing is a feeling you can’t explain’.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant