Pieter Bas ter Maat (links) legt de eed af bij zijn benoeming tot raadslid. Foto: Henri Bruntink
Pieter Bas ter Maat (links) legt de eed af bij zijn benoeming tot raadslid. Foto: Henri Bruntink (Foto: )

CDA Lochem zorgt voor unicum: eigen raadslid verworpen

LOCHEM - Het CDA in de gemeente Lochem baart opzien met een zelden of nooit vertoond huzarenstukje. De maandagavond tot raadslid benoemde Pieter Bas ter Maat mist het vertrouwen van de fractie. Het gevolg is dat er momenteel feitelijk twee CDA-fracties in de raad zitten. Ter Maat zit ook letterlijk niet in hetzelfde bankje als zijn partijgenoten.

Door Henri Bruntink

Het heeft sinds het voortijdige vertrek van Hermien Wiselius, om persoonlijke redenen, flink gerommeld binnen het CDA, al wisten de betrokkenen de vuile was tot nu binnenskamers te houden. Al was het maar omdat men ook zelf pas sinds maandagmiddag weet welke kant het definitief op ging.

Lijsttrekker
Ter Maat ging als lijsttrekker de verkiezingen van 2018 in. Na stemmenverlies en een einde aan het collegelidmaatschap van zijn partij, pakte hij zijn biezen. "Ik nam toen de politieke verantwoordelijkheid voor het verlies", zo zei hij maandagavond. Volgens zijn partijgenoten is in die periode al het vertrouwen in hem opgezegd. "En dat vertrouwen is niet hersteld. De fractie voelt zich dan ook geen commitment om met hem samen te werken", zo liet de huidige fractievoorzitter Coby Wilting maandag tijdens de raadsvergadering weten.

Kieswet
De Kiescommissie hanteert de kieslijst van een partij zoals die vóór de verkiezingen is ingediend. En bij tussentijds vertrek wordt de eerste persoon op die lijst - die niet al in de raad zit - gevraagd of hij/zij belangstelling heeft voor de functie. Dus ook als deze in dezelfde periode is teruggetreden. Dit schrijft de wet voor. Als zich een kandidaat heeft gemeld wordt deze voorgelegd aan de fractie. Die kan verder weinig doen als de kandidaat in kwestie aan de voorwaarden voldoet en als zijn geloofsbrieven worden goedgekeurd.

Ontsteltenis
Gewoonlijk is het simpel. Bij een fractie met drie zetels - zoals in het geval van het CDA - is nummer 4 van de lijst de eerste die wordt aangezocht. In dit geval ligt het anders. Pieter Jan ter Maat staat bovenaan de lijst van zijn partij. En dus kreeg de voormalige fractieleider de vraag of hij voor een hernieuwd raadslidmaatschap voelde. Het antwoord was ja. Zoals nu blijkt tot ontsteltenis van zijn partijgenoten.

Vertrouwen opgezegd
Die zeggen dat er na de verkiezingen flink is gepraat en dat toen al het vertrouwen in Ter Maat is opgezegd. Daarbij zou hem ook te verstaan zijn gegeven dat hij niet terug hoefde komen. Wat hen betreft is het vertrouwen nog steeds weg. Omdat er geen sprake is van ongeoorloofd gedrag stemde de CDA-fractie overigens niet tegen de benoeming van Ter Maat. Coby Wiltink noemde het na de vergadering wel 'laakbaar gedrag'. "Maar het is zijn goed recht."
Ter Maat zit nu alleen in de achterste bankjes van de raadszaal en wordt bij stemmingen opgevoerd onder zijn eigen naam. Van een afsplitsing is op papier geen sprake. Ook Ter Maat mag zich gewoon CDA'er noemen, want hij is gewoon lid van de partij. In de CDA-fractie zit naast Coby Wiltink verder nog Larenaar Erik Hoentjen. Die laatste liet weten dat de affaire 'ontzettend veel negatieve energie heeft gekost.'

Eervol
Ter Maat zegt zelf dat hij graag weer terug wilde omdat hij het raadslidmaatschap belangrijk en eervol vindt. "Ik heb tijdens de verkiezingscampagne met veel mensen gesproken en gehoord wat zij graag willen met deze gemeente. Voor hen wil ik graag opkomen." Hij beaamt dat de sfeer binnen de partij momenteel 'beter kan'. "Maar ik ga niet met modder gooien en hoop dat dingen ten goede keren", zo klinkt het.

Stemmen
Op de vraag of hij deelneemt aan fractievergadering zegt Ter Maat dat dit nog niet is besproken. De andere CDA'ers wijzen dat idee overigens af. Maandagavond stemde Ter Maat 'keurig' met de CDA-fractie mee. Hij denkt dat dit meestal het geval zal zijn. "We werken op basis van hetzelfde verkiezingsprogramma. Daardoor zullen we meestal hetzelfde oordelen over onderwerpen, met of zonder overleg", zo zegt hij.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden