Inwoners dachten mee over de omgevingsvisie en het beleid voor zon en wind

LOCHEM - In november en december 2020 vroeg de gemeente Lochem inwoners, ondernemers, jongeren, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lochem. Hoe willen zij wonen en leven in de gemeente en welke kansen, ideeën en ontwikkelingen zien zij? De resultaten worden meegenomen in de omgevingsvisie. Daarnaast is het belangrijke informatie om beleid te maken voor het opwekken van energie met zon en wind.

Inwoners geven de gemeente een 7,9
Inwoners en ondernemers konden online een vragenlijst invullen net zoals het inwonerspanel Lochem Spreekt! In totaal hebben 1383 inwoners de vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt dat inwoners het wonen en werken in de gemeente Lochem waarderen met gemiddeld een 7,9. Inwoners waarderen de rust, de natuur en de omgeving in zijn algemeen. Meer aandacht moet uitgaan naar betaalbare woningen, verbetering van de infrastructuur en het onderhoud van groen.

Ook jongeren dachten mee
Voor de basisschoolleerlingen werd een tekenwedstrijd georganiseerd en wethouder Bert Groot Wesseldijk ging in gesprek met ‘Enjoy Lochem’, de jongerenraad in oprichting. Naast het invullen van een vragenlijst gingen zij in gesprek met de wethouder over de thema’s die bij hen spelen.

Reageren op de houtskoolschets
Van de omgevingsvisie is een eerste schets gemaakt. De zogenaamde houtskoolschets. Belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties werden gevraagd om een reactie op de houtskoolschets van de omgevingsvisie. Ruim 30 stakeholders hebben daarop gereageerd. De belangrijkste resultaten van de vragen en beantwoording van de stakeholders zijn te vinden in de inspraaknota houtskoolschets op www.lochem.nl/omgevingswet.

Zonneparken en windmolens in de gemeente Lochem
Eén van de onderwerpen in de omgevingsvisie is het opwekken van energie met zon en wind. Wat vinden inwoners belangrijk als het gaat om energieopwekking via zonnepanelen en windmolens? Mensen konden hiervoor een vragenlijst invullen. Ook zijn er inwoneravonden geweest waar 265 inwoners aan hebben deelgenomen. Op 24 maart laat de gemeente tijdens een terugkomavond zien wat ze met de inbreng van de inwoners heeft gedaan. Zij krijgen dan de gelegenheid om te reageren. De verslagen, video’s van de avonden en antwoorden op de vragen die zijn gesteld zijn terug te vinden op www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/energie/windenergie.

Hoe nu verder?
De uitkomsten zijn belangrijk om een begin te maken met de omgevingsvisie. Dit najaar gaat de gemeente in de verschillende kernen met inwoners in gesprek over wat deze thema’s voor het gebied betekenen. Hoe, dat hangt af van de coronamaatregelen. Hierover later meer.

Meer weten over wat de gemeente heeft gedaan om input op te halen voor de omgevingsvisie? Kijk op www.lochem.nl/omgevingswet onder het kopje ‘denk mee’. Voor informatie over het beleid voor zon en wind kijk op www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/energie/windenergie of stuur een mail naar windenzon@lochem.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden