Marke Gorsselse Heide heeft de Gorsselse Heide van militair oefenterrein weer omgevormd naar een natte heide. Foto: PR
Marke Gorsselse Heide heeft de Gorsselse Heide van militair oefenterrein weer omgevormd naar een natte heide. Foto: PR

Dijkgraaf Hein Pieper spreekt over klimaatadaptie in lezing

Natuur

GORSSEL - Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel, geeft 15 februari een lezing over het watersysteem van de Achterhoek en het klimaatadaptief maken daarvan. Dit vindt om 20.00 uur plaats in de kerk in Gorssel en wordt georganiseerd door Marke Gorsselse Heide. De toegang is gratis. 

Hein Pieper is sinds 2011 dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel en lid van een Europese commissie die zich concentreert op klimaatadaptatie en klimaatverandering. We vallen van overstroming in droogte, gaan van water keren naar water koesteren. Schoon en voldoende water is geen vanzelfsprekendheid meer. De Rijn verandert van gemengde rivier van smelt- en regenwater in een regenwaterrivier, wat betekent de klimaatverandering voor de IJssel en voor de watersystemen in ons gebied? Voor welke uitdagingen staat het waterschap om de Graafschap/Achterhoek klimaatadaptief te maken en te zorgen voor voldoende en schoon water? Als het om klimaatadaptatie gaat, zijn er veel maatregelen te nemen en wordt er al veel gedaan. Deze avond heeft tot doel inwoners hiervan bewuster te maken.

Marke Gorsselse Heide bestaat 15 jaar. In die periode is de Gorsselse Heide van militair oefenterrein weer omgevormd naar een natte heide, mede dankzij een enorme inzet van inwoners. De Gorsselse Heide is niet alleen een mooi natuurgebied. Het heeft ook de functie van retentiegebied in het totale ons omringende watersysteem. 

In het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseert de Marke in 2024 een lezingencyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap. Sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven ingaan op de vraag: Wat is van landschappelijke waarde in ons oude markegebied en welke uitdagingen liggen er voor herstel van het landschap en het klimaatadaptief maken daarvan. De lezing van Hein Pieper is de tweede in een reeks van vijf lezingen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant