Alie en Henk Leunk kregen maandag bezoek van burgemeester Sebastiaan van 't Erve. Foto: Arjen Dieperink

Alie en Henk Leunk kregen maandag bezoek van burgemeester Sebastiaan van 't Erve. Foto: Arjen Dieperink

Alie en Henk Leunk vierden hun diamanten huwelijk

Maatschappij

HARFSEN - Gemoedelijk zitten Alie en Henk Leunk naast elkaar op de bank. Ze zijn respectievelijk 84 en 83 jaar oud. Op woensdag 24 april waren ze zestig jaar getrouwd, Op maandagmiddag 6 mei kwam de burgemeester bij het echtpaar op bezoek. Iets waar ze zich op verheugden.

Door Arjen Dieperink

Alie werd in 1939 geboren in Kring van Dorth en maakte deel uit van een gezin van vier broers en twee zussen. Zij volgde de basisschool en de zondagschool in Harfsen. “Toen ik vijftien of zestien was ben ik gaan werken. Tot ons trouwen deed ik gezinshulp’”, vertelt Alie. “In september, tijdens de Larense kermis heb ik Henk leren kennen. Toen werd je nog naar huis gebracht, dat zie ik ze tegenwoordig niet meer zo snel doen.” De zoon van het diamanten paar reageert: “Ik denk dat het nog wel gebeurt, het is een kwestie van opvoeding.”
Zijn moeder vervolgt haar verhaal: “Henk woonde aan de Lochemseweg. Om mij naar huis te brengen moest hij eerst langs zijn huis naar Kring van Dorth en daarna weer terug. Wij hebben drieënhalf jaar lang verkering gehad en toen gingen we trouwen omdat wij in de boerderij van mijn oom konden gaan wonen. Samenwonen was er toen niet bij, je moest dan eerst trouwen”, herinnert ze zich.
Henk Leunk werd in 1940 geboren op de boerderij De Boter. Hij had een broer en twee zussen. Ook Henk zat op de basisschool in Harfsen, gevolgd door twee jaar de hogere-burgerschool (HBS) in Lochem. Daarna volgde hij de technische school in Deventer en later autotechniek in Apeldoorn. Uiteindelijk kwam hij bij Cebeco terecht. Na veertig jaar te hebben gewerkt ging hij op 65-jarige leeftijd met pensioen.

Harfsen
Alie en Henk Leunk kregen twee kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Verder draaide het hele leven bij het echtpaar om hun dorp Harfsen. Het is de rode draad in hun leven. “Wij prijzen ons gelukkig dat de kinderen ook in het dorp wonen”, zegt Alie terwijl ze haar kinderen aankijkt.
Henk was vier jaar lang voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging en van de Harfsense Motor- en Autoclub. “Beide functies heb ik tegelijk gedaan”, vertelt hij. Het verenigingsleven trok hem wel, en dit gold ook voor Alie. Zij heeft jarenlang bij de Toneelvereniging De Veldhoekers gezeten en trad onder de naam Drie Vrouwleu met twee andere dames regelmatig op bij diverse gelegenheden. Succes was verzekerd: “Wij werden van ver buiten Harfsen gevraagd”, kan ze zich nog herinneren. Verder gaf Alie 25 jaar lang gymnastiekles in Harfsen. “Maar nu heb ik die vaardigheden niet meer”, zegt ze.
“Ons is gelukkig in al die zestig jaar narigheid bespaard gebleven”, sluit Alie af.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant