Jeannet Brouwer overhandigt de leskist aan directeur Jokelien Homans van de Meester G. Propschool in Lochem. Foto: Mariëlle Frielinck
Jeannet Brouwer overhandigt de leskist aan directeur Jokelien Homans van de Meester G. Propschool in Lochem. Foto: Mariëlle Frielinck

Initiatief voor biodiversiteit: leskist over bloemen en bijen voor basisscholen

Onderwijs

LOCHEM - Hoewel de eerste lentebloemen al in bloei staan, is het de perfecte tijd om te zaaien. En om te zorgen dat we een mooie lange zomer krijgen met veel bloemen is 22 april uitgeroepen tot Nationale Zaaidag. Jeannet Brouwer is werkzaam als projectontwikkelaar voor het Technieklokaal Borculo en heeft een leskist ontworpen over het belang van bloemen en bijen. De laatste tijd is ze bij veel basisscholen in de regio langsgegaan om de kist af te leveren, zodat ze vóór de Nationale Zaaidag zijn voorzien. Vorige week dinsdag deed ze de Meester G. Propschool in Lochem aan en overhandigde de leskist aan directeur Jokelien Homans.

Door Mariëlle Frielinck

Het lesmateriaal is bedoeld om kinderen bewust te maken van biodiversiteit en duurzaamheid en is gebaseerd op de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn bedoeld om wereldwijd bewustzijn en eenheid te creëren. “Ik kwam in contact met Esther Wissink die actief is met de bijenvoedselbank en zo kwam ik op het idee van deze lesmethode. Het is een belangrijk onderwerp, maar vooral ook heel erg leuk om te leren over de bloemen en bijen en uiteindelijk het prachtige resultaat te zien”, aldus Jeannet. 

De kist bevat reken- en taalopdrachten en het prachtige boek Supergroen van Thijs Goverde. Door het maken van de opdrachten kunnen de leerlingen uiteindelijk de code van de schatkist ontcijferen en worden ze beloond met zakjes zaden van inheemse bloemen van de landelijke organisatie The Pollinators (thepollinators.org). Ook krijgen de leerlingen allemaal een zakje zonnebloemzaad mee van ‘Zonnebloemlint Achterhoek’. Deze crowdfundorganisatie stelt zonnebloemzaden beschikbaar om zoveel mogelijk randen van weilanden en maisvelden te vullen met bloemen ter bevordering van de biodiversiteit (zonnebloemlint.nl).

Jokelien is blij met het initiatief, want natuur en milieu zijn belangrijke onderwerpen en bewustwording start al op de basisschool. “De leskist is een geweldig initiatief, omdat het alle materialen en informatie bevat, waardoor de leerlingen direct zelf aan de slag kunnen. Dat is fijn want het lesprogramma is al heel druk. Het scheelt dat Jeannet zelf ook docent is, want de kist is zo samengesteld dat het perfect aansluit bij de interesse en het niveau van de leerlingen en ook komen rekenen en taal aan bod.” Jeannet heeft er op toegezien dat alle materialen zo duurzaam mogelijk zijn en de komende jaren opnieuw gebruikt kunnen worden. “Dankzij subsidie van de provincie en een donatie van de Rabobank mogen de scholen de kisten houden en de zaden kom ik volgend jaar weer aanvullen. Ik hoop dat we door de Nationale Zaaidag en deze lesmethode een spreekwoordelijk zaadje planten, dat uiteindelijk leidt tot een mooiere wereld met veel bloemen en bijen”, aldus Jeannet.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant